داوری داخلی


داوری داخلی یک روش برای حل اختلافات حقوقی است که در آن طرفین با استفاده از یک داور یا تعدادی از داوران مستقل و بیطرف، سعی می‌کنند تا به یک توافق درباره مسئله خاصی برسند.

کاربرد داوری داخلی در حقوق بسیار گسترده است: از جمله در مسائل تجاری، خانوادگی، کاری و غیره.

بدون شک! در داوری داخلی، طرفین قادرند به صورت خودجوش و با توجه به توافق قبلی، یک داور یا تعدادی از داوران را برای حل اختلاف خود انتخاب کنند. این داوران باید بیطرف و مستقل باشند و داوطلبانه در فرآیند داوری شرکت کنند.

مزایای داوری داخلی در حقوق عبارتند از:

البته، همانند هر روش دیگری، داوری داخلی هم دارای محدودیت‌ها و نقاط ضعف خود است. برخی از مشکلات ممکن در داوری داخلی شامل مسائلی مانند ناسازگاری بین طرفین برای انتخاب داوران، پایبندی به تصمیمات داوران توسط طرفین، و کاهش حقوقی برخی افراد می‌باشد.

  1. مراودات قضایی: داوری داخلی می‌تواند به جای مراجعه به دادگاه ها و مراودات قضایی طولانی و هزینه‌بر، یک راه سریعتر و کم‌هزینه‌تر برای حل اختلافات حقوقی فراهم کند.
  2. محرمانگی: در داوری داخلی، فرآیند و تصمیمات در حال حاضر محرمانه است و این می‌تواند برای طرفین حفظ حریم خصوصی و حفظ سازمانی مفید باشد.
  3. اختصاصی: طرفین می‌توانند داورانی را انتخاب کنند که تخصص حقوقی خاصی دارند و اطلاعات بیشتری راجع به صنعت مورد نظر دارند.