داوری ملکی


برای داوری در خرید یا فروش ملک، شما می‌تونید از خدمات یک داور ملکی حرفه‌ای استفاده کنید. داور ملکی به عنوان یک شخص مستقل و بی‌طرف، به شما کمک می‌کنه تا در معاملات ملکی خودتون به توافق برسید و اختلافات رو حل کنید.

داور ملکی در این فرآیند به شما کمک می‌کنه تا مسائل مربوط به قیمت، شرایط فروش، تفاوت‌های در مورد وضعیت ملک و سایر جوانب رو به صورت مستقل و بی‌تفاوت بررسی کنید. آنها با بررسی اسناد ملک، بررسی ملک به صورت مستقل و گفتگو با طرفین، به شما راهنمایی می‌کنند تا تصمیم خوبی بگیرید.

بطور کلی، فرآیند داوری ملکی شامل مراحل زیر است:

  1. معرفی داور: ابتدا باید یک داور ملکی مناسب را پیدا کنید. می‌توانید از مراکز داوری ملکی محلی یا از منابع اینترنتی استفاده کنید تا به داوران ملکی حرفه‌ای دسترسی پیدا کنید.

  2. تعیین قوانین داوری: قبل از آغاز فرآیند داوری، طرفین باید قوانین و مقررات داوری را تعیین کنند. این شامل قوانین مربوط به هزینه‌ها، زمانبندی، رویه‌ها و سایر جزئیات مربوط به فرآیند داوری است.

  3. ارائه ادعاها و دفاع‌ها: هر طرف باید ادعاهای خود را در مورد موضوع مورد داوری مطرح کند و سپس طرف مقابل باید به این ادعاها دفاع کند. ارائه مدارک و شواهد مربوطه نیز در این مرحله انجام می‌شود.

  4. بررسی و تحلیل دلایل: داور ملکی با توجه به مدارک و شواهد ارائه شده توسط طرفین، مسائل مربوط به داوری را بررسی و تحلیل می‌کند. او به دنبال یافتن حقیقت و اعمال عدالت است.

  5. صدور نتیجه: پس از بررسی موارد و آراء طرفین، داور ملکی نتیجه‌ای را اعلام می‌کند. این نتیجه می‌تواند شامل توصیه‌ها، تعیین جریمه یا تعیین حقوق و تعهدات طرفین باشد. پس از صدور نتیجه، طرفین می‌توانند از طریق رسیدگی قضایی به اجرای نتیجه داوری بپردازند.