تصرف عدوانی


تصرف عدوانی به واژه‌ای اطلاق می‌شود که در مواردی که یک فرد بدون اجازه و با استفاده از قدرت یا زور، دارایی یا املاک دیگری رو به تصرف در می‌آورد استفاده می‌شود. این عمل می‌تواند قانونی نباشد و ممکن است، ضررهای مالی و روانی برای طرف متضرر به همراه داشته باشد.

 

تصرف عدوانی در بسیاری از سیستم‌های حقوقی به عنوان جرم شناخته شده است. مجازات برای این جرم ممکن است بسته به قوانین و مقررات هر کشور متفاوت باشد. اما در بسیاری از جوامع، مجازات‌های متداول برای تصرف عدوانی شامل موارد زیر می‌تواند باشد:

  1. جرم تصرف عدوانی در مقام املاک عمومی مانند خیابان‌ها، پارک‌ها، میدان‌ها و سایر مناطق عمومی: ممکن است با جرم‌شناسی شده و مجازات‌هایی مانند جریمه مالی یا حبس در نظر گرفته شود.

  2. جرم تصرف عدوانی در مقام املاک خصوصی: این شامل تصرف در خانه‌ها، مغازه‌ها، زمین‌ها و دیگر املاک خصوصی است. مجازات‌های قابل اعمال ممکن است شامل جریمه مالی، حبس یا حتی تعویض خسارت باشد.