خدمات مادرخواست مشاوره
تازه های حقوقی

قوانین و مقررات راجع به حقوق کودکان
قوانین و مقررات راجع به حقوق کودکان
مشاهده مطلب
ممنوع الخروجی را چگونه استعلام بگیریم؟
ممنوع الخروجی را چگونه استعلام بگیریم؟
مشاهده مطلب
اظهارنامه مالیاتی
اظهارنامه مالیاتی
مشاهده مطلبتیم ما

چند کلمه در مورد ما

موسسه حقوقی و داوری پویش عدالت از سال 1398 به شماره ثبت و شناسه ملی با همکاری جمعی از (فارغ التحصیلان و حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی ، به حیات خود ادامه داده است .و با مشارکت و همفکری گروهی متخصص و صاحب نام و کارآزموده دادگستری و با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

 

موسسه حقوقی و داوری پویش عدالت بر آن بوده است که مطابق روابط اجتماعی و قراردادها و پیمان های نوشته و نانوشته میان افراد جامعه و با در نظر گرفتن نوع ویژه و مدرنیته روابط جامعه ی امروزی، پس از بررسی قوانین و مقررات و احکام قانونی مربوطه در مورد موضوعات مختلفه، به مشاوره حقوقی و یا طرح دعاوی و همچنین اعمال نظر در روند دعاوی از پیش طرح شده توسط موکل، اقدام نماید. به دیگر سخن، موسسه حقوقی و داوری پویش عدالت متشکل از وکلا پایه یک دادگستری بوده که ایشان در کلیه زمینه های حقوقی به صورت گسترده و تخصصی، دارای علم و آگاهی از قوانین مربوطه علی الخصوص قوانین جدیدالتصویب و مرتبط بوده و همچنین از رویه قضایی و روند دادگاه ها ، مطلع و واقف هستند.

 

نظر به تاکید موکد دین مبین اسلام به انجام شور و مشورت، مطابق ایه شریفه ٣٨ سوره مبارکه شوری: ((و امرهم شوری بینهم)) موسسه حقوقی  و داوری پویش عدالت با اعتقاد به انجام کار گروهی و نتیجه قوی حاصل از آن، ابتدائا توسط تیمی متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، با ترتیب جلسات شور و مشورت و نشست های لازمه، به انجام عملیات حقوقی در خصوص پرونده موکل اقدام می نمایند. موسسه حقوقی  و داوری پویش عدالت در راستای تحقق این هدف، مشاورت و همفکری و تبادل نظر و اطلاعات حداقل دو وکیل پایه یک را در پرونده و اعمال حقوقی ملحوظ مینماید.