ملکی


دعاوی حقوقی در در زمینه خرید و فروش املاک وجود دارد به سه دسته تقسیم می شوند که در ادامه بررسی می شوند:

دعاوی حقوقی املاک:از جمله مسائل حقوقی ملکی ، دعاوی حقوقی املاک است که زیر مجموعه های زیادی دارد.از دعاوی حقوقی ملکی برای مواردی مثل تنظیم کردن سندها به صورت رسمی ، گرفتن پایان کاربرای ساختمان هایی که مراحل ساخت ان ها به پایان رسیده است ،لغو کردن قراردادهایی که مشکلاتی دارند ،اماکن تجاری که قوانین خاصی دارند تخلیه شوند ، ملکی از یک نفر به فرد دیگری انتقال پیدا کند و… استفاده می شود.هرکدام از دعاوی حقوقی ملکی باید مورد بررسی قرار گیرد تا بتواند مشکلات مردم را حل کند.

دعاوی کیفری ملکی :اگر املاکی خریداری شوند در این املاک جرم هایی صورت گیرد در مسائل حقوقی ملکی برای پیگیری این املاک باید از دعاوی کیفری ملکی اقدام کرد.دعاوی کیفری مربوط به جرم هایی است که فرد عمدا ان ها را انجام می دهد و جرم به خاطر سهل انگاری و یا سایر موارد غیر عمد مربوط به این دعاوی نخواهد بود.

مواردی مثل فروش مال غیر ،جعل سند ،بهره بردن از اسناد جعلی ،تغییر دادن کاربری های مربوط به زمین های کشاورزی ،تصرف عدوانی و.. جز دعاوی کیفری ملکی اند.

عاوی ثبتی املاک :از جمله مسائل حقوقی ملکی ،دعاوی ثبتی املاک است.این مورد را می توان جز همان دسته اول دانست اما به خاطر اهمیت زیاد ان در دسته دیگر به صورت جداگانه دسته بندی شده است.برای کارهای مربوط به ثبت کردن سندها و املاک اگر مشکلی به وجود اید از این دعاوی استفاده می شود.

این گونه از مسائل حقوقی ملکی زمانی اتفاق می افتد که افراد برای خرید ملک تحقیقات لازم را انجام نمی دهند و سریعا برای خرید ملک اقدام می کنند بعدها متوجه می شوند که سند این زمین یا ملک دچار مشکلاتی بوده است.پس بهتر است برای جلوگیری از این دعاوی ابتدا به خوبی درباره ملک موردنظر تحقیق کنید و حتی با مشاورین املاک معتبری نیز مشورت لازم را انجام دهید تا بعدها دچار پشیمانی نشوید.